Deborah Bosgoed- Eigenaar bouwbedrijf/ adviesbureau

Naam: Deborah Bosgoed

Leeftijd: 42 jaar

Woonachtig: Empe 

Beroep: Eigenaar bouwbedrijf en bouwkundig adviesbureau

Opleiding: MTS en na een aantal jaren in de bouw gewerkt te hebben HTS gedaan naast mijn fulltime baan. Post HBO KOB opleiding gedaan en Aannemers vakdiploma behaald

Hoe kwam u erop om deze opleiding te gaan volgen? Vaak wordt verbazingwekkend gekeken als vrouwen voor een ‘mannen’ opleiding kiezen en laat staan al helemaal voor een ‘mannen’ beroep.

D: Als klein meisje wilde ik al graag aannemer of uitvoerder worden, het halen van de aannemerspapieren is er na de MTS niet van gekomen. Het bleef kriebelen dat ik hier toch het vakdiploma voor wilde halen, dus nu na jaren alsnog het aannemersvakdiploma gehaald. Mijn HTS- diploma heb ik 10 jaar geleden behaald naast mijn fulltime baan. 

Hoe vond je omgeving de keuze?

D: Techniek had meer mijn interesse en door mijn vader al van jongs af aan betrokken bij het bouwen. Na de havo ging ik naar de MTS en daar heb ik er wel hinder van ondervonden dat ik als meisje de uitvoering-kant koos. Zelfs de leraar vroeg me echt wat ik kwam doen en dat dat niets voor vrouwen was. Ik wilde vervolgens het tegendeel bewijzen. De school was destijds nog een echte jongensschool met een enkel meisje. Tegenwoordig zijn de verschillende MBO’s vaak onder 1 dak gehuisvest waardoor er op school meer meisjes aanwezig zijn. 

Wat vind je het leukste aan je baan?

D: Bouwen is het mooiste dat er is, van niets iets maken. Als er een woning, wooncomplex, complete woonwijk is gebouwd kan ik daar heel trots naar kijken. Op dit moment doen we hoofdzakelijk onderhoud, renovatie en restauratie en dan is het ontzettend mooi dat het gebouw de komende tijd weer voldoet aan de wensen van de bewoners c.q. gebruikers. 

Is het een typische mannenbaan vindt u? Of kan dit ook makkelijk door een vrouw gedaan worden. Er wordt vaak natuurlijk een vooroordeel gegeven van de vrouw zal dan wel een manwijf zijn als ze zo’n beroep heeft. Wat vindt u daarvan?

D: Nee dit werk kan prima door een vrouw gedaan worden, ik heb in mijn nu 20-jarige carrière op de bouw nooit gedacht dat ik dit niet zou kunnen. In het begin werkte ik mee en dan was het wel eens zwaar om met betonmolens te zeulen of te timmeren maar vaak wordt je wel handig om zaken dan net iets beter aan te pakken. 

Ben je veel op de bouw te vinden? Zo ja, wat vinden mannen ervan dat ze jou tegenkomen op de bouw?

D: Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven was ik dagelijks op de bouw te vinden, nu is dat wat minder. Het liefst ben ik er wel regelmatig! Op de bouw heb ik heel wat te horen gekregen maar als je ze eenmaal kennen dan weten ze je naam nog bij volgende projecten. 

Zo nee, vermijd je dit vanwege de mogelijke opmerkingen van mannen? 

D: Ja die heb ik gehad. In de bouw moet je wel je ‘mannetje’ kunnen staan. 

Wat is het meest gekke dat je hebt meegemaakt op de bouw of tijdens je werk?

D: Dat de kraanmachinist iedere ochtend eerst bij mij op de bouw koffie kwam drinken omdat ik lekkere koffie had (ongeacht naar welke klus hij moest)! Gefluit en geschreeuw vanaf de steiger en dat ik vervolgens een eind verderop de steiger op klom om even verhaal te halen. Dan stonden de heren te stotteren… Dat er een journalist langs kwam en ik later met een hele grote foto en artikel in de Gelderlander stond als vrouw op de bouw. Dat bleek bijzonder genoeg voor zo’n groot stuk in de krant. 

Wat zijn je algemene ervaringen met de bouwwereld?

D: Dat de bouwwereld toch nog heel conservatief is als het gaat om deeltijd of flexibel werken als vrouw. Nu als eigen baas deel ik mijn tijd flexibel in en werk ik echt wel meer dan fulltime. De bouwwereld in het algemeen is hier nog niet op ingespeeld en dat vind ik echt een gemiste kans! 

Zou je ooit wat anders willen gaan doen?

D: Nee ik denk het niet, de bouw is iedere dag anders en er blijven uitdagingen genoeg. 

Wat wil je nog aan de lezers van dit artikel kwijt?

D: Ik hoop dat er meer vrouwen op de bouw komen! Laat je vooral niets wijsmaken maar ga er vol voor!